Testové baterie

Unifit test 6-60

Formulář pro sběr výsledků testové baterie Unifit test (6-60)

Informovaný souhlas – dospělí

Informovaný souhlas – děti

Manuál
(Scan publikace byl pořízen s laskavým svolením editorky a je dostupný po přihlášení pomocí účtu v CAS všem studentům a pracovníkům UK FTVS.)

Zvukový záznam pro Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m (v aj)

Provedení měření podkožního tuku + distribuce doporučeného kaliperu

Eurofittest pro dospělé

Manuál

Eurofittest pro mládež
Fitnessgram

Aktuální možnosti hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního věku – EUROFIT, FITNESSGRAM, INDARES, OVOV a UNIFITTEST

Senior Fitness Test