Motorické dovednosti

Motorická dovednost má řadu definic. Měkota a Cuberek (2007) uvádí, že v roce 1982 profesor Linhart jednoduše vymezil dovednost jako pohotovost správně a úsporně vykonávat určitou činnost. Dominovat nemusí jen činnost pohybová, existují např. i dovednosti komunikační, pedagogické či sociální. Nejčastěji se ovšem pojem dovednost vztahuje k činnosti pohybové, a pak tedy používáme termín „pohybová dovednost“ (event. motorická). Anglický ekvivalent je motor skill (či movement skill).  Odpovídajícími pojmy v němčině jsou Bewegungsfertigkeit (event. motorische Fertigkeit), v ruštině dvigateľnoe umenie, ve slovenštině pohybová zručnosť.

Měkota a Cuberek (2007) definují motorickou dovednost takto:
Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku.

Spolu s Belejem (2001)  dále upřesňují, že se jedná o způsobilost vykonávat pohybovou činnost správně, úsporně, vhodným způsobem, a to i při změněných podmínkách.

Podobně vymezují motorickou dovednost i Schnabel & Thies (1993, s. 155) v lexikonu Sportwissenschaft:
Prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické činnosti.