Použité zdroje

Belej, M. Motorické učenie. 2. vyd. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných
vied Prešovskej univerzity, 2001.

Macháčová, K., Bunc, V., Vaňková, H., Holmerová, I. a Veleta, P. Zkušenosti s hodnocením tělesné zdatnosti seniorů metodou „Senior Fitness Test“. Česká geriatrická revue,  2007, 5(4), 248-253.

Měkota, K. a Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

Měkota, K. a Novosad, J. Motorické schopnostiOlomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-224-0981-X.

Měkota, K. a Cuberek, R. Pohybové dovednosti – činnosti – výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1728-8.

Neuman, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-730-2.

Rubín, L., Suchomel, A. a  Kupr, J. Aktuální možnosti hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního věku. Česká kinantropologie,  2014, 18(1), 11-22.