Úvod

Tento web si klade za cíl poskytnout přehled nejznámějších motorických testů, sbírat jejich výsledky a uvést trochu teorie z oblasti motorického testování. Některé materiály jsou volně dostupné, jiné jsou dostupné pouze pro akademiky UK, abychom dostáli autorskému zákonu. Veškerou použitou literaturu se snažíme řádně citovat a její seznam naleznete pod záložkou použité zdroje.

Hned na začátku je potřeba si ujasnit několik pojmů. Vyhneme se stále dokola citované definici od Měkoty a Blahuše (1983) a popíšeme motorický test jako především jednoduchou terénní diagnostickou metodu pro neinvazivní hodnocení pohybu člověka. Je samozřejmé, že motorický test nemusí být jenom terénní a nemusí být vůbec jednoduchý, ale v současné době, kdy každé odborné pracoviště vlastní nejrůznější laboratoře a diagnostika motoriky zažila ohromný boom zejména v souvislosti s běžným používáním GPS a bioimpedance, chápeme motorický test zejména tímto způsobem.

Pomocí motorických testů diagnostikujeme především motorické předpoklady. Mezi základní motorické předpoklady patří motorické schopnosti, motorické dovednosti, vědomosti, návyky (spolu s dovednostmi a vědomostmi je souhrnně nazýváme zkušenostmi), nadání, vlohy, talent a vlastnosti  lidského organismu.

Motorické testy se mohou využívat samostatně a nebo mohou být sdruženy do testových systémů.  Mezi testové systémy patří testové sestavy, testové baterie a motorické profily.