Diagnostika motorických dovedností

Motorickou dovednost můžeme diagnostikovat dvěma způsoby:

 1. změřením výkonu
 2. posouzení průběhu

ad 1) Měření výkonu
– jedná se o popis finálního výsledku

 • motorické (výkonové) testy
  • rychlost běhu
  • délka hodu míčkem
  • délka skoku z místa
 • může se počítat počet úspěchů či neúspěchů
 • výsledek se porovnává s normou nebo standardem odvozeným expertizou

ad 2) Posouzení výkonu
– jedná se o popis provedení

 • škálování založené na:
  • pozorování
  • registraci
  • zhodnocení průběhu
  • záznam videa

–   projev se porovnává se vzorkem a popisem a zjišťuje se, jak dalece se blíží vyzrálé pohybové dovednosti a na jakém vývojovém stupni se nalézá